Make your own free website on Tripod.com
דף השירים

 


 

 


שיר קטן שכתבתי לך אמא

,אמא מקסימה שלי, מרגלית
אוהבת מאוד לעזור לזולת
,כשליחה מופלאה פותרת כל בעיה
,מגיחה מחייכת ותמיד את אוזן קשבת
ופתאום זה נגמר אבל החיוך לעולם נשאר
המשפחה חברים אנו ממש המומים, לא קולטים
הרי פרחים לא קוטפים
ובטח שלא את המיוחדים
אבל רצה הגורל לעצמו
,פרח מקסים בגינתו
,גורל גורל ממש אכזר
אבל הזיכרון שלנו נשאר
,ולא ישתנה עם המחר
ליבנו לב אחד מלוכד
וככה יישאר לעד
כי אהבתנו לך אמא היא משהו מיוחד
נצח חרוט עם השנים
אוהבים אותך אמא לעולמי עולמים